Artsen

Lees meer

Specialismen

Specialismen

Contacteer ons

Lees meer

Welkom bij het Diagnosecentrum te Lier

Beste patiënt

Vanaf heden MAG u een mondmasker dragen, maar is het NIET meer verplicht. In sommige uitzonderingen kan het zijn dat de arts vraagt om het mondmasker toch te dragen. In dat geval zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Opgelet: ben je verkouden, hoest of nies je, of heb je keelpijn? Draag dan wel een mondmasker. Ben je ziek? Gelieve dan een nieuwe afspraak te maken.

Het Diagnosecentrum DLO (Dokters Lier en Omstreken) werd in 1969 opgericht door een groep ondernemende huisartsen uit de regio Lier. DLO is een uitgebreid poliklinisch centrum met meer dan 60 specialisten in uiteenlopende disciplines en verbonden aan verschillende ziekenhuizen uit de regio.

We hebben bovendien een uitstekende dienst radiologie, een bloedafnamecentrum en paramedici waaronder een medische pedicure, een logopediste, een diëtiste en een team psychologen .

We streven naar een aanbod van kwalitatief hoogstaande zorg waarin de patiënt centraal staat. Dit realiseren we door een optimale samenwerking tussen huisartsen en specialisten en up-to-date apparatuur. Ons gekwalificeerd personeel verleent vriendelijke en deskundige begeleiding aan onze patiënten.

Het partnerschap dat DLO in juli 2020 sloot met het HeiligHart Ziekenhuis kadert in de toekomstgerichte aanpak van regionale gezondheidszorg en mag zonder overdrijving als een voorbeeld gezien worden voor het Vlaamse zorglandschap. Dit partnerschap DLO-Heilighartziekenhuis heeft de ambitie de communicatie tussen beide organisaties te verbeteren, de technologie op een gezamenlijk platform te brengen, de werking efficiënter op elkaar af te stemmen en een nog betere zorg te bieden voor de lokale bevolking. En is een eerste stap in de richting van de creatie van een inclusief zorggebied voor Lier en omringende gemeenten, waarbij alle zorgactoren betrokken worden. Klaar om te antwoorden op de uitdagingen van het nieuwe zorglandschap en op de verwachtingen van burgers, patiënten, zorgverstrekkers en medewerkers.

Tenslotte willen wij u  er op wijzen dat al onze consultaties na afspraak gebeuren zodat onnodig lange wachttijden vermeden worden.

Om de consultaties efficiënt te laten verlopen, is het aangewezen een verwijsbrief van uw huisarts mee te brengen.