CoZo

De samenwerking tussen het HeiligHartziekenhuis Lier en DLO krijgt steeds meer vorm. Hierdoor zijn de medische verslagen van DLO voortaan ook beschikbaar op het CoZo platform.

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming, met de nodige privacy voor de patiënt, een visie die zowel DLO als het HeiligHartziekenhuis delen, verbetert het zorgproces.

Cardioloog dr. Marc Lambelin licht toe: “Het Collectief Zorgplatform (CoZo) is een platform waarop medische verslagen van tal van specialisten, huisartsen, laboratoria, … per patiënt gecentraliseerd worden. Deze gegevens zijn voor alle Belgische artsen (na goedkeuring van patiënt) raadpleegbaar via e-ID van patiënt of via het elektronisch medisch dossier (EMD). CoZo  staat op deze manier garant voor een efficiënte en correcte doorstroming van patiëntengegevens naar artsen in private consultaties of andere gezondheidsinstellingen met vanzelfsprekend behoud van privacy van deze gegevens. Wij zijn dan ook zeer tevreden  dat sinds kort ook de medische verslagen, opgesteld in DLO op CoZO verschijnen en raadpleegbaar zijn. Gezien patiënten vanuit DLO soms naar andere centra/ ziekenhuizen worden doorverwezen voor meer specialistische zorg, worden de verslagen vanuit DLO ook in deze centra beschikbaar. Met een vermindering van administratieve load in zowel DLO als “ontvangend” centrum, betekent dit niet alleen een duidelijke tijdswinst maar ook een verdere stroomlijning van noodzakelijke patiëntengegevens. Via deze weg zal immers elke betrokken arts op hetzelfde tijdstip over dezelfde (meest recente) info kunnen beschikken.”

Ook huisarts dr. Jef Verstappen is tevreden met deze evolutie:” Sinds enkele weken zijn de specialistenverslagen van DLO beschikbaar op CoZo. Zo zijn ze dus ook terug te vinden voor de patiënten –  met een ingebouwde standaardvertraging van 7 dagen voor de verslagen en 1 dag voor laboresultaten – en voor de collega’s die de verslagen niet toegestuurd kregen via Hector. Deze realisatie is niet zo simpel als het lijkt. Ze was enkel mogelijk dankzij intensieve samenwerking tussen DLO en HHZH. Dit is een mooie illustratie van de kansen die ons partnership biedt.”