Honoraria

De honoraria van uw raadplegingen dienen onmiddellijk na uw raadpleging afgerekend te worden aan de kassa. Omwille van veiligheidsredenen vragen wij U te betalen met bancontact, payconiq of visa; waarvoor onze dank.

Indien u niet onmiddellijk kan afrekenen, kunnen wij u steeds een overschrijving meegeven.

Voor onze diensten cardiologie, fysische geneeskunde, gastro-enterologie, neurologie, O.R.L., pneumologie, medische beeldvorming, urologie en vasculaire chirurgie werken wij met het derdebetalersysteem wat wil zeggen dat u enkel het remgeld van de verrichte technische prestaties dient te betalen tesamen met uw consultatie. Voor uw consultatie ontvangt u een getuigschrift zodat u een deel van dit honorarium kan recupereren bij uw ziekenfonds. De kosten van de technische prestaties int het Diagnosecentrum rechtstreeks bij uw ziekenfonds.

Voor al onze andere diensten dient u het volledige honorarium te betalen en ontvangt u een getuigschrift van het ziekenfonds zodat u een deel van het honorarium bij hen kan recupereren.

Indien u een specialist bezoekt in het kader van een arbeidsongeval of een levensverzekering worden de kosten rechtstreeks geïnd bij uw verzekering. Daarom is het steeds van belang dat u de nodige documentatie meebrengt. Indien u deze documenten niet bij heeft, dient het onderzoek onmiddellijk verrekend te worden aan de kassa en ontvangt u een bewijs van betaling zodat u persoonlijk het geld van uw verzekeringsmaatschappij kan terugvorderen.

DIAGNOSECENTRUM DLO is een cv die geen enkele overheidssubsidie bekomt zodat de beschikbare accommodatie, het nodige instrumentarium, het dossierbeheer enz. door de coöperatieve zelf moet gedragen worden. In een evenwichtsoefening om gespecialiseerde-geneeskundige diensten aan conventietarieven te kunnen blijven aanbieden, doch zonder in te boeten aan kwaliteit en logistieke ondersteuning worden er 4 euro aangerekend voor uw patiëntendossier.`

Het kan gebeuren dat de geneesheer-specialist materialen, medicatie en/of infiltraties moet gebruiken, die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds of de verzekering. Deze zullen ook aangerekend worden.