Psychiatrie

Als zorgverlener trachten we een sfeer van vertrouwen en veiligheid te scheppen, we trachten ons te verplaatsen in je gevoelens en gedachten binnen je eigen leefwereld. Op deze manier proberen we een therapeutische relatie met elke patiënt te ontwikkelen.

Verantwoordelijke artsen

Filip Auwerkerken

Meer Info